Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

ПОНОВО РАСПИСАН КОНКУРС: Економско оснаживање жена из категорије једнородитељских породица

Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности је поново расписао Јавни конкурси за удружења у 2020. години на тему: „Економско оснаживање жена из категорије једнородитељских породица“. Конкурс је због одлуке о ванредном стању био поништен и више о томе можете видети ОВДЕ.

Предмет Конкурса је додела финансијских средстава за подршку пројектима удружења за реализацију активности од јавног интереса у области економског оснаживања жена из категорије једнородитељских породица.

Под пројектом од јавног интереса сматрају се пројекти у којима се искључиво и непосредно следе јавне потребе и који су усмерени на остваривање општекорисног циља за локалну или ширу заједницу.

Опредељена средстваУкупно опредељена средства Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину (Службени гласник РСброј 84/19 и 60/20) за подршку пројектима удружења по овом Конкурсу Министарства износе 2.100.000,00(словима: два милиона и сто хиљада ) динара (у даљем тексту: РСД), од којих по пројекту се максимално може доделти износ до 300.000,00 (словима: триста хиљада) РСД.

Рок за подношење пријава

Заинтересована удружења, дужна су да пријаве и предлоге пројеката са целокупном траженом документацијом у штампаном облику и наснимљеном на CD-у, доставе најкасније до 5. јуна 2020. године у 15.30 часова.


Очекивани датум почетка и реализације изабраних пројеката је од 17. августа 2020. године до 17. јануара 2021. године.


Обавезну конкурсну документацију чине комплетно попуњени следећи обрасци:

Више о конкурсу погледајте у следећој документацији:


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.