Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Европска омладинска фондација: Подршка омладинским организацијама у контексту кризе изазване COVID - 19

Европска омладинска фондација расписује посебан позив локалним или националним омладинским организацијама које траже финансирање активности које одговарају локалним потребама проистеклих из кризе COVID - 19.

Предност ће се дати пилот активностима чији је циљ показивање солидарности и подршке свим особама погођеним кризом COVID -19, као што су:

  • Постизање и подршка посебно угроженим групама људи, укључујући бескућнике, избеглице и азиланте, особе са инвалидитетом, људе који живе у изолацији или у удаљеним заједницама
  • Подршка здравственим, социјалним и образовним услугама;
  • Едукација и подизање свести о важности људских права у одговорима на кризу COVID-19.

Максимални износ средстава који се додељује за пилот активности је 10 000 ЕУР.

Следећи крајњи датум ће бити 10. маја, али пријаве се могу подносити током 2020. године. Следећи датуми пресека биће дефинисани касније и укључују јун и септембар како би се омогућила обрада пријава и одлука о грантовима

Омладинске организације могу поднети пријаве само ако су регистроване код EYF.

Више информација доступно је ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.