Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката на конкурсу за доделу средства из буџетског фонда за националоне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години

Конкурсна комисија која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, образована Решењем министра државне управе и локалне самоуправе од 10. фебруара 2020. године, на седници одржаној 20. маја 2020. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката објављена је 21. маја 2020. године на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, уз поштовање свих мера у циљу сузбијања ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и право приговора у року од три дана од дана објављивања Листе вредновањa и рангирања пријављених програма и пројеката.

Приговор се може изјавити препорученом поштом, непосредно преко писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе на адресу Бирчанинова 6, 11000 Београд, или електронским путем на адресу: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs са назнаком: ПРИГОВОР по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години. Приговор у електронском облику подноси се као скенирани документ, потписан и печатирани од стране подносиоца. Подносилац приговора ће бити обавештен електронским путем о потврди пријема мејла.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката на конкурсу за доделу средства из буџетског фонда за националоне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.