Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни позив за достављање предлога пројеката на тему превенције и борбе против трговине људима

АСТРА – акција против трговине људима расписала је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА (КОНКУРС) за локалне организације цивилног друштва на тему превенције и борбе против трговине људима у Србији, у оквиру пројекта Унапређење простора и могућности за борбу против трговине људима (ЕуропеАид/162620/ДД/АЦТ/РС, Реф. но. 2019/412-892).
Рок за подношење предлога пројеката:  31. октобар 2020. до 16.00 часова

ПРОЈЕКАТ „Унапређење простора и могућности за борбу против трговине људима“ директно одговара на тежњу Европске уније ка поштовању демократских принципа и постављању смерница за обезбеђивање повољног окружења за цивилно друштво у Србији, те окупља организације цивилног друштва да се заједнички залажу против смањења простора за деловање и утичу на све учесталије негативне ставове Владе према свом раду. Пројектом желимо да реагујемо на смањење простора за организације које се боре против трговине људима и унапредимо очување способности ОЦД да и даље пружају директне услуге и подршку особама у ризику да постану жртве и већ постојећим жртвама трговине људима.
Овим ПОЗИВОМ предвиђена је финансијска подршка формално установљеним организацијама цивилног друштва (ОЦД) које се баве сузбијањем трговине људима и њених узрока.

Основни циљ овог позива за подношење предлога за пројекте је: Јачање капацитета и способности организација цивилног друштва широм земље у борби против трговине људима (посебно жена и девојчица које су жртве сексуалне експлоатације), као и унапређење сарадње у супротстављању смањењу грађанског, демократског простора за деловање цивилног друштва.
Укупан износ који је доступан на основу овог позива за подношење предлога пројекта је 100.000 евра. Сваки грант поднет у оквиру позива за предлог пројекта мора бити између следећих минималних и максималних вредности: најмања вредност − 10.000 ЕУР, највиша вредност 20.000 ЕУР.  Грант мора да покрије све прихватљиве трошкове активности.

Више о условима конкурса, потенцијалним (прихватљивим) активностима, неприхватљивим активностима, местима одвијања активности, начинима припреме документације и подношења пријаве, критеријумима евалуације можете наћи у ПДФ документу Јавног позива, додатној информативној документацији, као и документацији за подношење пројекта.

Додатне информације можете наћи на овом линку
Документацију за подношење пријава можете скинути са овог линка


Извор: АСТРА – акција против трговине људима

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.