Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

WеBER 2.0: Позив за подношење предлога пројекта

WеBER 2.0 пројекат – Оснаживање цивилног друштва Западног Балкана за реформисану јавну управу расписује конкурс за доделу малих грантова за подршку организацијама цивилног друштва које се баве мониторингом реформе јавне управе на локалном нивоу.
Укупна предвиђена средства износе 225.000 евра и она су намењена за подршку 30 пројеката у износу до 8.000 евра (7.500 евра у просеку) од којих ће до 6 бити у подржано у Србији, до 6 у Босни и Херцеговини, до 5 у Албанији, до 5 у Северној Македонији, до 4 на Косову и до 4 у Црној Гори. Предвиђено трајање пројеката који ће бити одобрени у оквиру конкурса је између 6 и 12 месеци.
WеБЕР 2.0 пројекат финансира Европска унија (ЕУ).

Комплетна конкурсна документација можете наћи на сајту Центра за европске политике.

Рок за подношење пријава је 1. новембар 2020. Питања за одређена појашњења се могу послати е-маилом најкасније до 1. октобра 2020. на е-маил адресу: weber.grants@thinkforeurope.org
Е-маил мора садржати “CfP # WeBER-G-02:  (земља)_Појашњење питања” у предмету поруке.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.