Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АKТ” :Грантови за јавно заговарање мрежа ОГД

Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АKТ” објављује Позив за доделу грантова за јавно заговарање мрежа организација грађанског друштва (ОГД).

Циљ овог позива је јачање капацитета мрежа ОГД за јавно заговарање на локалном и националном нивоу и за веће укључивање грађана/ки у процесе доношења одлука на локалном и националном нивоу.

Под мрежама ОГД у овом Позиву сматрају се следећи облици удруживања:

  • формалне мреже – мреже које су регистроване у Агенцији за привредне регистре (АПР) као савези, у складу са одредбама Закона о удружењима (чл. 7);
  • неформалне мреже (коалиције, алијансе, платформе, уније, итд.) – мреже које немају статус правног лица, тј. нису регистроване у АПР-у као савези и чије чланице су ОГД, регистроване у складу са Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама.
Предлози пројеката јавног заговарања треба да:

  • доприносе партиципативном процесу доношења одлука на локалном и/или националном нивоу;
  • доприносе повећању одговорности у раду локалних и/или националних институција;
  • буду усмерени ка унапређењу пружања услуга грађанима/кама (укључујући и маргинализоване групе);
  • доприносе јачању експертизе мреже у области деловања мреже.
Нагласак у предлогу пројекта треба да буде на што већој мобилизацији и учешћу грађана, у свим фазама јавног заговарања, са циљем већег учествовања грађана у процесу доношења одлука на локалном и/или националном нивоу. Посебно се охрабрује иновативан приступ осмишљавању и спровођењу кампања јавног заговарања у којима грађани активно учествују, унапређење комуникације мрежа са јавношћу и већа видљивост заговарачке иницијативе и рада мреже у јавности.

Мреже чији предлози пројеката буду одобрени за финансирање имаће прилику да прођу кроз програм изградње и јачања капацитета, који ће бити реализован као допунски/паралелни програм спровођењу гранта и финансираће се из буџета АKТ пројекта. Програмом ће бити обухваћене теме као што су: мобилизација грађана, партиципативно заговарање, комуникација, развој и управљање мрежом.

АKТ пројекат планира да кроз овај Позив подржи до 10 предлога пројеката формалних и неформалних мрежа ОГД, које делују на националном и/или локалном нивоу. Износ појединачне финансијске подршке је до 2.950.000,00 динара.

Позив је отворен од 7. септембра до 7. октобра 2020. године.
Детаљне критеријуме за учешће, као и друге информације у вези са пријавом, могу се пронаћи ОВДЕ.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.