Именик

Канцеларија

Тел: +381 11 3113 895; +381 11 3113 859
Факс: +381 11 3111 702

Жарко Степановић

Одсек за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

Група за међународну сарадњу и европске интеграције

Тел: +381 11 313 0968
Фаx: +381 11 311 1702

Сања Атанасковић Опачић

Група за правне и финансијске послове

Тел: +381 11 311 1657
Факс: +381 11 311 1702

Гордана Шарбох
Богдана Ракић

Односи с јавношћу

Државни службеник задужен за послове односа с јавношћу и одржавање интернет презентације органа
Овлашћено лице за пружање информација од јавног значаја

Тел: +381 (0)11 311 3859; +381 (0)11 311 3895
Факс: +381 (0)11 311 1702

Тијана Стојиљковић Роловић