Приручник за примену смерница за укључивање организа- ција цивилног друштва у процес доношења прописа

Практичан приручник који методом корак-по-корак треба да унапреди рад јавне управе кроз успоастављање различитих модела сарадње са цивилним друштвом

Приручник је настао као резултат потребе за успешном и ефикасном применом Смерница за укључивање организација цивилног друштва. Приручник нуди одговоре на основна питања важна за конструктивну употребу Смерница:

  • Ко је надлежан за примену Смерница?
  • Када се у где се Смернице примењују?
  • Како се Смернице примењују?
  • Зашто се Смернице примењују?
Приручник за примену Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа
pdf
doc
txt

Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа