Учешће Канцеларије у радним групама и радним телима

Преглед Радних група за израду и праћење прописа и других радних тела у чијем раду Канцеларија учествује као члан.

Канцеларија је члан следећих Радних група за израду и праћење спровођења прописа:

 • Радна група за припрему текста Акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025. године

 • Радна група за пружање подршке вођењу Унутрашњег дијалога о Косову и Метохији, где Канцеларија пре свега пружа подршку за укључивање организација цивилног друштва у овај процес

 • шира Радна група за израду нацрта Националне стратегије за превенцију и борбу против тероризма и пратећег Акционог плана, коју припрема Министарство унутрашњих послова
 • Заједничка радна група за израду текста Закона о високом савету судства и Закона о државном већу тужилаца
 • Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа
 • Међуминистарска Пројектна група за реформу јавне управе и Радна група за израду Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2018-2020. године, којом руководи Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Радна група за израду Нацрта закона о социјалном предузетништву, којом руководи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • Радна група за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године којом председава Министарство омладине и спорта
 • Пројектна група за израду Акционог плана и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, чијим радом руководи Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Међуресорна радна група за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју за период 2015-2030. године
 • Радна група за израду Стратегије контроле стрељачког и лаког наоружања за период од 2017-2022.
 • Међуресорна радна група за израду Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике
 • Радна група за праћење и оцењивање спровођења акционог плана за примену Стратегије полиције у заједници за 2015. и 2016. годину
Канцеларија учествује у раду следећих Савета:

 • Национални савет за климатске промене
 • Савет за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године

У области сарадње са пословним сектором Кaнцeлaриja je члaницa:

 • Српскoг филaнтрoпскoг фoрумa
 • Савета за друштвено одговорно пословање Привредне коморе Србије