Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа

Иницијативом Канцеларије усвојене као први акт ове врсте у Републици Србији

Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа представљају основни документ за будуће системско решавање модалитета сарадње државних органа и организација цивилног друштва.

Усвајањем овог документа 26. августа 2014. године, Влада Републике Србије потврдила је разумевање улоге и значаја учешћа организација цивилног друштва у креирању и спровођењу реформских процесa.

Смернице имају за циљ да пруже додатну подршку органима државне управе у процесу разумевања и унапређења постојећих модела информисања, саветовања и укључивања организација цивилног друштва у процес доношења прописа.

Препорука Владе Србије, да се поред органа државне управе садржајем Смерница руководе и органи аутономне покрајине као и јединица локалне самоуправе, говори о потреби да се питање сарадње јавног и цивилног сектора реши на свим нивоима власти, као један од кључних предуслова даљег раста и развоја цивилног друштва у Србији, али и укупног унапређења рада институција у циљу транспарентног доношења одлука и њихове делотворне и ефикасне примене.

Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа
pdf
doc
Приручник за примену Смерница