Годишњи збирни извештај

Израда Годишњег збирног извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије дефинисана је мандатом и делокругом рада Канцеларије

Израда Збирног извештаја има за циљ да:

  • унапреди планирање и доделу средстава, као и праћење реализације подржаних пројеката и њихових ефеката;
  • обезбеди ефикасније и сврсисходније трошење буџетских средстава;
  • успостави транспарентан систем извештавања о додељеним средствима;
  • оснажи систем фискалне одговорности;
  • информише јавност о томе које се организације, програми и пројекти финансирају из буџета Републике Србије;
  • подстиче и унапреди интегритет државних институција;
  • оснажи поверење грађана у рад државних институција;
  • оснажи поверење грађана у рад организација цивилног друштва;
  • унапреди сарадњу јавног и цивилног сектора у спровођењу јавних политика;
  • осигура достављање квалитетнијих предлога пројеката за финансирање из буџета Републике Србије.

Пошаљите предлог за унапређење: jasmina.bogosavljevic@civilnodrustvo.gov.rs

Упутство за попуњавање Упитника за 2017. годину - државна управа и АП Војводина

Упутство за попуњавање Упитника за 2017. годину - јединице локалне самоуправе

Годишњи збирни извештај за 2013. годину
Годишњи збирни извештај за 2012. годину
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Сажетак
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Анекс 1 и 2
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Анекс 3 и 4
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Анекс 5
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Анекс 6
Годишњи збирни извештај за 2011. годину