Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

ГИЗ: Позив за изражавање интереса - Координатори општедруштвене платформе за дијалог

Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) позива све заинтересоване организације цивилног друштва у Србији да изразе свој интерес за учешће у успостављању општедруштвене платформе за дијалог о спровођењу глобалне Агенде 2030 у Србији.

Заједничким напорима Немачка и Швајцарска развојна сарадња настоје да успоставе платформу која ће неговати општедруштвени дијалог о усвојеној Агенди 2030 и циљевима одрживог развоја у Србији. Задаци платформе су:

 • подизање свести о ЦОР у српском друштву и покретање структурисаног општедруштвеног дијалога о спровођењу Агенде 2030 базираног на евиденцијама;
 • креирање простора за дискусију о приоритетима одрживог развоја међу различитим актерима у друштву и подршка у успостављању консензуса међу њима;
 • креирање простора за дискусију и успостављање консензуса са актерима на различитим државним нивоима и ступање у дијалог са Владом о формулисању инклузивних политика у складу са ЦОР;
 • јачање улоге недржавних актера (нпр. организације цивилног друштва, привреда, струковна удружења, истраживачке организације) на свим нивоима у спровођењу ЦОР кроз подстицање узајамног учења;
 • рад у блиској сарадњи са другим развојним партнерима, на првом месту са организацијама УН у Србији;
 • подршка у мониторингу и примени принципа одговорности кроз прикупљање и обезбеђивање података о спровођењу ЦОР.

Предвиђено је да платформа буде структурисана тако да одражава три димензије одрживог развоја (еколошка, економска и социјална) и да, сходно томе, буде организована у три стуба. За сваки стуб једна од организација цивилног друштва ће преузети одговорност као координатор. За рад координатора биће обезбеђена финансијска подршка од стране Швајцарске и Немачке развојне сарадње, а преко ГИЗ, у висини до 100.000 ЕУР за сваки стуб у првој години. Након успешне имплементације, финансијска подршка за сваког координатора стуба може да достигне 400.000 ЕУР током 34 месеца.

Овај позив за изражавање интереса представља први корак у процесу идентификације три координатора стубова. У другом кораку, све организације цивилног друштва које су ушле у ужи избор биће контактиране ради достављања концепта за координацију стуба за који су опредељене.

За учешће у позиву за изражавање интереса важе следећи минимални услови:

 • организација цивилног друштва регистрована у Србији као непрофитна организација
 • најмање три (3) године радног искуства
 • најмање пет (5) стално запослених
 • претходно искуство у сарадњи са међународним донаторима
 • успешно претходно администрирање финансијских грантова већих од 200.000 ЕУР
 • претходно искуство у модерирању мрежа.

Пријаву за изражавање интереса можете доставити најкасније до 24. августа 2019. на енглеском језику путем е-мејла:ponuda@gsc.rsили поште на адресу:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Brzakova 20

11040 Belgrade

Serbia

Овде можете преузети:

Образац пријаве

Јавни позив за изражавање интереса - Координатори општедруштвене платформе за дијалог

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.