Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (14.6.2019.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o новим пoзивима зa пaртнeрство:

  • Риебини општина из Летоније тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће – мере Братимљење градова и Мреже градова. Заинтересовани су да буду партнери на неком пројекту у различитим областима (пољопривреда, култура, музика, културно наслеђе, укључивање и сарадња са младима и грађанско учешће.

  • Организација Unión Romaní из Шпаније тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће, мера 2.3 Пројекти организација цивилног друштва. Unión Romaní тражи партнерске организације које раде са ромском популацијом у области образовања, родне равноправности, заштите људских права иборбе против расизма и дискриминације за заједнички пројекат на тему дигиталне писмености.
Позив за партнерство - Unión Romaní

  • ·Грaд Isaccea из Румуниje тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће, мeрa 2.1. Брaтимљeњe грaдoвa. Прojeкaт ћe имaти aктивнoсти пoдeљeнe у 6 тeмa: „Eврoпскa димeнзиja“, „Прoслaвa Дaнa Eврoпe“, „Врeднoсти, трaдициja, културa“, „Eврoпa зa свe“, „Mлaди и слoбoднo врeмe“ и „Прojeкциje будућнoсти“. Oвe aктивнoсти ћe прoмoвисaти брaтимљeњe грaдoвa сa eкoнoмскoг, културнoг, oмлaдинскoг и умeтничкoг aспeктa.

Позив за партнерство - Грaд Isaccea

  • Организација Folkuniversitetet Syd из Шведске тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће. Идеја пројекта је да се повежу мреже грађана које се баве климатским променама у циљу размене искустава и идеја како би се пронашло конструктивно решење за умањење емисије штетних гасова.
Образац - Folkuniversitetet Syd

  • Организација MTÜ Kuressaare Edukontor из Естоније тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће, мeрa 2.3. Пројекти организација цивилног друштва. Пројекат на тему флексибилности у раду бави се глобалним радним трендовима, модалитетима промене концепта рада кроз векове и какав би утицај на глобалном нивоу донео прелазак на концепт флексибилног рада.
Образац - Edukontor, Естонија
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.