Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европска банка за обнову и развој: консултације о Нацрту стратегије за сектор саобраћаја 2019-2024.

Европска банка за обнову и развој тренутно припрема своју Стратегију за сектор саобраћаја за период 2019-2024. године и позива заинтересоване организације цивилног друштва да се укључе у процес консултација у оквиру припреме наведеног документа.

Представљање Нацрта стратегије и дискусија о истом одржаће се у Београду, 26. јула 2019. године. Учешће највише два представника можете пријавити путем регистрационе форме , а за сва организациона питања на располагању вам је електронска адреса EBRD-transport@revellegroup.eu .

Поред наведеног консултативног састанка, коментари, предлози и сугестије на припремљени текст могу се доставити најкасније до 6. септебра 2019. године на електронску адресу TransportStrategy@ebrd.com  .

Основне информације о консултацијама у Београду можете наћи на интернет презентацији Европске банке за обнову и развој,  док у наставку можете преузети:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.