Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Истраживање БОШ: Потребе ОЦД за обукама на тему јавног заговарања

Београдска отворена школа спроводи истраживање о потребама организација цивилног друштва за адекватним обукама у области јавног заговарања. Истраживање се спроводи у оквиру пројекта „Активни грађани-боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју“, који се изводи уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).

Број и квалитет заговарачких иницијатива показује да постоји потреба да се унапреде капацитети организација цивилног друштва за спровођење јавног заговарања, али је често тешко проценити које аспекте треба побољшати, пошто нема довољно података о томе. Важно је да само цивилно друштво има дубљи и детаљнији увид у то како изгледа спровођење активности организација цивилног друштва у области јавног заговарања.

Oрганизацијe цивилног друштва које су у последњих пет година имале барем једну заговарачку иницијативу могу да се прикључе истраживању и до 30. јуна 2019. године попуне упитник који се налази на следећој адреси. Поверљивост и анонимност учесника ће бити осигурани.

На основу резултата истраживања планираће се садржај обука и материјала у области јавног заговарања за представнике организација цивилног друштва, како би се у што већој мери одговорило на потребе организација.

Више информација на следећем линку.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.