Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Консултације о Нацрту извештаја o спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама

Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама чланицама Радне групе за израду, праћење и извештавање о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама, израдило нацрт Извештаја о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2019. године.

Имајући у виду да због новонастале ситуације везане за пандемију вируса COVID19, није било могуће, као ранијих година, организовати састанак „Дијалог о политици реформе управљања јавним финансијама“, на којем би се представио нацрт Извештаја заинтересованим странама, нацрт документа се објављује на званичној интернет страници Министарства финансија и на тај начин позивају заинтересоване стране да доставе своје коментаре.

Коментаре на нацрт Извештаја о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2019. године, је могуће упутити до 30. априла 2020. године на адресу pfmdijalog@mfin.gov.rs

Нацрт Извештаја о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2019. године

Извор: Министарство финансија

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.