Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Консултације о Радном тексту Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2019-2025. године

У циљу доприношења изради нацрта Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, Министарство правде позива стручну јавност да у оквиру консултативног процеса достави своје коментаре на радни текст Стратегије.

Своје коментаре можете доставити путем електронске поште на адресу iva.kovacevic@mpravde.gov.rs до петка, 15. марта 2019. године.

Након разматрања достављених коментара, биће израђен финални нацрт Стратегије и започет формални процес јавне расправе.

Радни текст Националне стратегије

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.