Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Консултације о Уставу (правосуђе): позив на шести округли сто

Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да се пријаве за учешће на шестом округлом столу у вези са изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе.

Округли сто одржаће се у Београду, 15. новембра 2017. године, са почетком у 10 часова, у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2. Тема округлог стола биће „Избор и мандат носилаца правосудних функција“, као и сумирање закључака са претходних округлих столова.

Подсећамо, Националном стратегијом реформе правосуђа за период од 2013. до 2018. године и Акционим планом за поглавље 23Правосуђе и основна права идентификована је потреба измене Устава у делу који се односи на правосуђе.

Консултативни процес у вези са изменама Устава у делу који се односи на правосуђе започет је 19. маја 2017. године расписивањем јавног позива за достављање предлога и сугестија за идентификовање уставних одредби које се односе на правосуђе, а које је потребно изменити, као и достављање конкретних предлога за измену са њиховим јасним образложењем, од стране организација цивилног друштва. До истека рока, 30. јуна 2017. године 16 организација цивилног друштва/мрежа организација одазвало се позиву и доставило своје предлоге.

У међувремену је Министарство правде, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, организовало пет округлих столова - 21. јула и 7. септембра у Београду, 26. септембра у Крагујевцу, 13. октобра у Нишу и 30. октобра 2017. године у Новом Саду, и на њима су присуствовали представници организација цивилног друштва које су доставиле своје прилоге и анализе, представници државних органа, међународних организација и амбасада. Додатне прилоге организација цивилног друштва можете наћи овде.

Пријаве за учешће на шестом округлом столу можете послати до 13. новембра 2017. године у 11:00 часова на е-адресу: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Напомињемо да је број места ограничен и да ће предност имати организације које се активно баве облашћу владавине права, а нарачито уставном реформом.

Такође напомињемо да нисмо у могућности да рефундирамо путне трошкове.

Јавни позив

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.