Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Партнерство за отворену управу: консултативни састанци у изради новог Акционог плана

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у оквиру процеса израде четвртог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022 године. У циљу реализације ових активности основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа државне управе, служби Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Народне скупштине Републике Србије, Привредне коморе Србије, јединица локалне самоуправе, као и представници девет организација цивилног друштва изабраних путем јавног позива у сарадњи Министарства и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Ради обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва на самом почетку израде Акционог плана, када се утврђују приоритети и обавезе које ће се укључити у планирани документ, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом организује серију консултативних састанака.

Имајући у виду околности и мере превенције услед епидемије изазване вирусом COVID-19, а у циљу заштите здравља свих учесника, консултативни састанци биће одржани online, путем zoom апликације.

Како би дискусија била што ефикаснија и уз довољно времена да сви учесници изнесу своје предлоге, одржавање састанака организовано је по темама (областима) које одговарају основним вредностима Партнерства за отворену управу. Поред тога, у циљу препознавања потреба и подстицања учешћа организација цивилног друштва које се баве јавним политикама у области здравља, заштите животне средине, културе, медија, образовања и младих, у овом циклусу израде Акционог плана уведени су посебни консултативни састанци на наведене теме.

У складу са претходним, распоред консултативних састанака је следећи:

  • 19. јун 2020, 11:30-13,00 – Тема: Учешће јавности у доношењу одлука
  • 19. јун 2020, 14:00-15,30 – Тема: Култура и медији
  • 22. јун 2020, 11:30-13,00 – Тема: Приступ информацијама, отворени подаци и поновна употреба података
  • 22. јун 2020, 14:00-15,30 – Тема: Здравље и животна средина
  • 23. јун 2020, 11:30-13,00 – Тема: Јавне услуге
  • 23. јун 2020, 14:00-15,30 – Тема: Образовање и омладинска политика
  • 24. јун 2020, 11:30-13,00 – Тема: Фискална транспарентност
  • 24. јун 2020, 14:00-15,30 – Тема: Интегритет (одговорност) власти.

Сходно областима у којима делују и за које су заинтересоване, организације цивилног друштва могу послати своје пријаве за учешће на одговарајућем састанку најкасније до 18. јуна 2020. године на e-mail адресу info@civilnodrustvo.gov.rs , са назнаком „Пријава за учешће на ОГП састанку – назив теме.

На сам дан одржавања консултативног састанка за одговарајућу тему пријављеним учесницима ће бити достављени приступни подаци који омогућавају присуство на састанку.

Организације цивилног друштва које нису у могућности да присуствују састанку позивају се да својим писменим предлозима допринесу изради Акционог плана. Образац за достављање писмених предлога налази се у наставку, а потребно га је доставити на e-mail адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs, до 25. јуна 2020. године.

У циљу што ефикасније припреме за састанак и што прецизнијег дефинисања обавеза и приоритета који ће бити укључене у Акциони план, Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је документа која су саставни део овог Јавног позива:

Више информација о Партнерству за отворену управу и учешћу Републике Србије у овој иницијативи можете наћи ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.