Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Партнерство за отворену управу: Јавни позив за учешће у радној групи за израду Акционог плана 2020-2022. године

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020 – 2022. године.

Основни задаци Посебне међуминистарске радне групе су, између осталог, израда Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018-2020. године, спровођење поступка консултација са цивилним друштвом, праћење спровођења активности дефинисаних претходним и текућим акционим планом и поштовање предвиђених рокова, предлагање измена и допуна Акционог плана, израда привремених и коначних извештаја о спровођењу активности из претходног и текућег акционог плана.

ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор до 7 (седам) организација цивилног друштва чији ће представници бити предложени на именовање министру државне управе и локалне самоуправе за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020 – 2022. године.

Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у некој од следећих области:

1. реформа јавне управе,

2. демократизација,

3. владавина права и јавна управа,

4. борба против корупције,

5. транспарентност и мониторинг рада органа државне управе,

6. мониторинг јавних финансија и јавних набавки,

7. анализа и методологија израде јавних политика;

8. отворени подаци,

9. активна партиципација грађана и грађанки у процесима политичког одлучивања,

10 .промоција и развој савремених технологија и иновација у циљу унапређења јавних сервиса

11. грађанска партиципација и укључивање грађана у доношење одлука;

12. мониторинг квалитета пружања административних услуга;

13. децентрализација.

Право учешћа на Јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије које делују у некој од области утврђених овим јавним позивом.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 30. јануара до 14. фебруара 2020. године у 15:30 часова.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу office@civilnodrustvo.gov.rs сa нaпoмeнoм: Партнерство за отворену управу - кандидатура за чланство у Посебној међуминистарској радној групи“.

Контакт особа: Данило Родић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (011/313-09-72, danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs).

Критеријуми, потребна документација и све остале потребне информације налазе се у тексту Јавног позива који можете преузети у наставку, заједно са припадајућим обрасцима.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.