Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Партнерство за отворену управу: јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу.

Партнерство за отворену управу - ПОУ (енг. Open Government Partnership – OGP) представља мултилатералну иницијативу која је покренута 2011. године у циљу обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима, а којој је Република Србија приступила 2012. године. Начела на којима се заснива иницијатива у потпуности су у складу са опредељењем Владе Републике Србије да се изгради управа заснована на општим принципима „добре владавине“ и „отворене управе“, односно обезбеди пуна имплементација општеприхваћених принципа владавине права и правне сигурности, јавности, одговорности, економичности и ефикасности. Влада Републике Србије прихватила је принципе и начела отворене управе који су изражени у Декларацији Партнерства за отворену управу. У складу са обавезама у оквиру учешћа у овој иницијативи, Влада Републике Србије је усвојила већ два акциона плана.

Један од кључних предуслова за остваривање концепта отворене управе, а истовремено и један од примарних циљева Партнерства за отворену управу, јесте укључивање цивилног сектора и других заинтересованих страна у процесе одлучивања, што представља пресудан корак ка побољшању дијалога између грађана, цивилног друштва и јавне управе.

У складу са наведеним, Министарство државне управе и локалне самоуправе, задужено да предузима активности у склопу учешћа Републике Србије у Партнерству за отворену управу, образује Посебну међуминистарску радну групу за израду Акционог плана за период 2018-2020. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу (у даљем тексту: Посебна међуминистарска радна група). Основни задаци Посебне међуминистарске радне групе су, између осталог, израда Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018-2020. године, спровођење поступка консултација са цивилним друштвом, праћење спровођења активности дефинисаних Акционим планом и поштовања предвиђених рокова, предлагање измена и допуна Акционог плана, израда привремених и коначних извештаја о спровођењу активности из Акционог плана.

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор 7 (седам) организација цивилног друштва чији ће представници бити предложени на именовање министру државне управе и локалне самоуправе за чланство у Посебној међуминистарској радној групи и који ће својим активним учешћем допринети изради Акционог плана за период 2018-2020. године и спровођењу иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији.

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије нису у могућности да изабраним представницима организација цивилног друштва обезбеде накнаду за рад нити да сносе трошкове њиховог доласка и одласка са састанака Посебне међуминистарске радне групе.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 22. децембра 2017. године до 19. јануара 2018. године.

Критеријуме за избор организација, потребну документацију и друге релевантне информације можете наћи у документима у прилогу.

Јавни позив

Образац о реализованим пројектима

Образац о објављеним публикацијама

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.