Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за исказивање заинтересованости за ангажовање стручњака/експерта за потребе спровођења пакета подршке локалним самоуправама

Стална конференција градова и општина објављује позив за исказивање заинтересованости за ангажовање у својству стручњака/експерта за потребе спровођења пакета подршке у следећим областима:

Пакет подршке за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу
Пакет подршке за унапређење антикорупцијских политика на локалном нивоу
Позив се објављује у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ који има за циљ да обезбеди подршку јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у јачању капацитета потребних за усвајање и примену принципа доброг управљања (одговорност, ефикасност, делотворност, транспарентност, партиципација, владавина права, равноправност и антидискриминација) у свакодневној пракси у циљу професионализације и модернизације рада локалне самоуправе као сервиса грађанима.

Пројекат се спроводи у оквиру Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - СwиссПРО” који подржава Влада Швајцарске, а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Подршка у подизању свести и општих капацитета ЈЛС за примену принципа доброг управљања на локалном нивоу реализује се кроз бројне регионалне обуке, електронске обуке, успостављање базе знања и информисања о питањима доброг управљања на локалном нивоу, као и кроз пружање директне експертске и саветодавне подршке која ће бити додељена кроз пакете подршке локалним самоуправама.

Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање стручног знања и експертске подршке у одређеним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама.

У циљу реализације пакета подршке СКГО оглашава овај јавни позив за исказивање заинтересованости за ангажовање у својству стручњака/експерта за следеће позиције:

Пакет подршке за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу

  • ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 1 – Експерт за грађанско учешће и/или локалне финансије
  • ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 2 – Експерт за родно одговорно буџетирање
  • ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 3 – Експерт за транспарентно финансирање организација цивилног друштва
Опис посла за експертске позиције 1, 2 и 3 за пакет подршке унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу можете преузети ОВДЕ.

Пакет подршке за унапређење антикорупцијских политика на локалном нивоу

  • ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 1 – Експерт за развој и спровођење антикорупцијских политика
  • ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 2 – Експерт за унапређење нормативно правног оквира у локалној самоуправи
  • ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА БР. 3 – Експерт за доделу средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице
Опис посла за експертске позиције 1, 2 и 3 за пакет подршке унапређење антикорупцијских политика на локалном нивоу можете преузети ОВДЕ.


Пакети подршке спроводиће се у по шест локалних самоуправа, у оквирном периоду од 15. октобра 2018. године до 30. септембра 2019. године.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити за више експертских позиција и у зависности од резултата остварених на конкурсу, могу бити ангажовани на више експертских позиција у једној или више локалних самоуправа.

СКГО ће из групе кандидата који буду исказали заинтересованост за ангажовање у својству стручњака/експерта за спровођење пакета подршке у оквиру овог позива и СКГО базе акредитованих сарадника изабрати више експерата за сваку објављену позицију у оквиру овог позива. Одабрани експерти ће у међусобној сарадњи кроз формирање експертских тимова за сваку појединачну ЈЛС и уз координацију стручног тима СКГО реализовати активности предвиђене пакетом подршке и прилагођене потребама и приоритетима ЈЛС.

Рокови и начин достављања пријава којима се изражава заинтересованост за ангажман у оквиру предметног позива:

Заинтересовани кандидати се позивају да доставе своје пријаве са биографијом на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ у Еуропасс или сличном формату. Такође, кандидати треба да наведу контакте за три препоруке.

У пријави је потребно назначити за коју позицију/е се пријављујете.

Биографију са листом препорука послати на адресу:

Стална конференција градова и општина, Македонска 22, 11000 Београд или на е-маил: andrea.guduric@skgo.org , са назнаком: Пријава на позив за експерте у области грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу, односно Пријава на позив за експерте у области антикорупцијских политика на локалном нивоу .

Рок за пријаву кандидата је 01. октобар 2018. године (до 16. часова).

Пријаве примљене након овог рока неће бити разматране.

СКГО поштује родну равноправност и гарантује једнаке могућности при запошљавању.

Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.