Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за консултативни састанак: компензациони фонд за повраћај ПДВ-а организацијама које се баве хуманитарним радом

Непрофитне организације најчешће нису у систему ПДВ-а и у том смислу, имају третман крајњих потрошача, чак и када набављају робу и услуге који су даље усмерени ка директним корисницима у опште корисне сврхе. Неке европске земље, попут Данске и Ирске препознале су потребу да организације које доприносе општем добру растерете пореза на додатну вредност, тако што су формирале фондове за повраћај наплаћеног ПДВ-а.
У жељи да пренесе ове добре праксе и у српско законодавство, Коалиција за доброчинство, коју чине Фондација Ана и Владе Дивац, Траг фондација, Смарт колектив, Фондација Каталист, Српски филантропски форум, Форум за одговорно пословање и Привредна комора Србије, иницирала је, у оквиру Савета за филантропију председнице Владе Републике Србије, формирање Радног тела за дефинисање критеријума за ослобоÿење појединачних донација од ПДВ-а. Радно тело испитује и доноси препоруке у циљу решавања питања оптерећености добротворних организација и донација ПДВ-ом. У том циљу, започета је анализа трошкова и користи како би се на најбољи начин дефинисао модел компензационог фонда.
Овом приликом позивамо вас да се ближе упознате са овом темом и укључите у активности поводом решавања овог питања.

Молимо вас да присуство састанку потврдите до 20. јула путем ОВОГ ЛИНКА. За сва додатна питања: administracija@smartkolektiv.org


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.