Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за међународно партнерство: Економска интеграција избеглица путем социјалног предузетништва

Министарство привреде Републике Словеније у потрази је за партнерима из Србије који делују у области социјалног предузетништва са којима би поднело предлог пројекта Економска интеграција избеглица путем социјалног предузетништва на позив Interreg Adrion Call under Topic 2 – Social Innovation у оквиру Јадранско-јонског програма.

Главни циљ предлога пројекта је да се побољшају могућности избеглица да постану активни економски актери и агенти сопствене интеграције, као и да допринесе економском развоју генеришући запослење и подржавајући стварање нових бизниса. Предлог укључује стварање транснационалног партнерства које ће окупити националне, регионалне и локалне власти, владине органе, организације цивилног друштва, социјалне предузетнике, академску заједницу и избеглице у заједнички програм као први такве врсте у Јадранско-јонској регији. Крајњи резултат ове иницијативе је успостављање мреже која ће охрабрити учешће избеглица у социјалном предузетништву и тако подржати њихово укључивање у тржиште рада.

Пројектна идеја заснована је на надградњи пројекта SloHra Socionet који је финансиран из Оперативног програма Словенија-Хрватска 2007-2013, а предлог је у складу са Дубровачком декларацијом која је потписана током првог Форума Еуропске уније за Јадранско-јонску регију (Forum of the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region - EUSAIR) 2016. године од стране Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Грчке , Италије, Црне Горе, Србије и Словеније. Пројекат је 2017. године дискутован и подржан од стране Регионалне конференције о социјалној економији Повећање броја социјалних предузећа у југоисточној Европи.

Рок за подношење предлога пројекта на овај позив је 29. јул 2019. године.

За више информација можете се обратити на имејл адресу eusair@izola.si , док се у наставку можете упознати са основним карактеристикама предлога пројекта.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.