Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за ОЦД за достављање прилога за Дванаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 3. марта 2016. године Акциони план за остваривање права националних мањина.

Савет за националне мањине прати реализацију активности из Акционог плана, док Канцеларија за људска и мањинска права пружа стручну и административно-техничку подршку Савету за националне мањине у поступку праћења реализације активности из Акционог плана.

Канцеларија за људска и мањинска права припремила је у претходном периоду десет извештаја о спровођењу Акционог плана који се односе на 2016, 2017, 2018. и први квартал 2019. године. Захваљујемо се организацијама које су слањем својих прилога допринеле изради ових извештаја.

Ради припреме новог извештаја о спровођењу Акционог плана, позивају се организације цивилног друштва које су спроводиле активности предвиђене Акционим планом, да доставе своје прилоге о доспелим активностима за спровођење у II кварталу 2019. године (април – јун 2019. године) попуњавањем и слањем Обрасца за достављање прилога.

У Обрасцу за достављање прилога, наведене су оне активности у којима су организације цивилног друштва препознате као учесници или партнери, са јасно наведеним роком када свака од активности доспева за реализацију. Молимо вас да за потребе израде овог извештаја унесете податке за све оне активности које се реализују континуирано, као и активности које су за реализацију пристигле у II кварталу 2019. године.

За активности реализоване у овом извештајном периоду, потребно је у основним цртама навести у чему се огледала њихова реализација.

Молимо вас да обрасце попуните на српском језику ћирилицом, користећи фонт Times New Roman, 12, проред 1.15 и доставите их у Word формату, на e-mail адресу marija.stankovic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније дo 22. јуна 2019. године.

Канцеларија за људска и мањинска права и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, захваљују се организацијама цивилног друштва на доприносу у изради извештаја о Акционом плану за остваривање права националних мањина.

Прилози:
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.