Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за учешће на округлом столу: "Транспарентно финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења"

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина позива заинтересоване представнике/це државних органа, јединица лoкалне самоуправе и организација цивилног друштва да присуствују oкруглом столу на тему „Транспарентно финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења“, који ће се одржати у Палати Србија (сала Београд), Булевар Михајла Пупина 2, Београд, 19. новембра 2018. године са почетком у 10.00 часова.

Циљ скупа је представљање нове Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (Службени гласник РС, број 16/2018) и пружање стручне подршке у њеној примени. Уредбом се уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса. Посебна пажња биће посвећена новинама које доноси Уредба и додатним појашњењима недоумица учесника.

Пријаву учешћа на скупу потребно је доставити најкасније до 16.11.2018. године на e-mail: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Напомена: Организатори нису у могућности да нaдoкнaде трoшкoвe прeвoзa учесницима који нису из места у ком се одржава округли сто.

Дневни ред

Позивно писмо

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.