Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за учешће на скупу "Представљање националне Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма представницима ОЦД"

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje у сарадњи са Упрaвом зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa Mинистaрствa финaнсиja позива организације цивилног друштва да пријаве своје представнике/це за учешће на скупу: „Представљање националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма представницима организација цивилног друштва. Скуп ће се одржати 1. новембра 2018. године у Београду, хотел Константин, улица 27. марта бр. 12.

Националну процену ризика од прања новца и финансирања тероризма представиће координатори процеса израде овог документа као и представници релевантних институција у систему спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма (Управе за спречавање прања новца, Министарства унутрашњих послова, Тужилаштва за организовани криминал и др).

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, коју је Влада Републике Србије усвојила 31. маја 2018. године, представља документ у коме су процењене претње и рањивост од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу, а рађен је кроз пет радних група – процена претњи, процена рањивости националног система, процена рањивости финансијског система, процена рањивости нефинансијског система и процена ризика од финансирања тероризма. Акциони план за спровођење препорука из процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма усвојила је Влада Србије и објављен је у Службеном гласнику (број 55/18) 16. јула 2018. године. Текст Процена ризика, као и Акциони план налазе се на сајту Управе за спречавање прања новца (www.apml.org.rs) и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом (https://goo.gl/oqTrvU).

Одржавање овог скупа има за циљ упознавање организација цивилног друштва са усвојеним документом Процене ризика са посебним освртом на Процену ризика финансирања тероризма и рањивости непрофитног сектора (НПО) од финансирања тероризма, као и са идентификованим недостацима и слабостима, као и активностима које је неопходно спровести у наредном периоду у циљу смањења рањивости овог сектора од ризика финансирања тероризма.

У изради процене ризика од спречавања прања новца и финансирања тероризма учествовало је укупно 154 представника, од чега 124 представника државног сектора и 30 представника приватног сектора (обвезници, удружења, коморе и др.)

Пријављивање за учешће на скупу врши се искључиво електронским путем на адресу: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs, нajкaсниje дo среде, 31. октобра 2018. гoдинe у 13:00 часова.

Напомињемо да нисмо у могућности да надокнадимо путне трошкове учесника/ца скупа.

Агенда

Позивно писмо

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.