Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за учешће у јавним консултацијама у оквиру програмирања новог програмског периода ИПА програма прекограничне сарадње између Румуније и Републике Србије

С обзиром да се програмски период 2014 – 2020 ускоро завршава, а започиње процес програмирања наредне финансијске перспективе за период 2021 – 2027, Министарство регионалног развоја и јавне управе Румуније (Управљачко тело), Министарство за европске интеграције Републике Србије (Национално тело) и Регионална канцеларија за прекограничну сарадњу у Темишвару (Заједнички секретаријат) припремили су нацрт територијалне анализе програмске области.

Наведене институције позивају све заинтересоване да доставе своје коментаре или запажања на овај документ и тиме допринесу његовом унапређењу тако да у највећој мери одговара на изазове, потребе и могућности развоја програмског региона. У овом процесу треба имати на уму Оријентациони документ Европске комисије који поставља основе програмирања будуће финансијске перспективе.

Поред достављања коментара, у процесу дефинисања новог прекограничног програма спроводе се и јавне консултације са заинтересованим странама према следећем распореду:

  • 12. новембра 2019. године у 10:00 часова у Зрењанину, Барокна (скупштинска) сала, Градска кућа Зрењанин, Трг слободе 10;
  • 13. новембра 2019. године у 10:00 часова у Пожаревцу, Скупштинска сала, Градска кућа Пожаревац, Дринска 2;
  • 14. новембра 2019. године у 10:00 часова у Бору, Скупштинска сала, Градска кућа Бор, Моше Пијаде 3;
  • 19. новембра 2019. године у 10:00 часова (по локалном времену), Темишвар, Council Hall, 5 Proclamatia de la Timisoara street;
  • 20. новембра 2019. године у 10:00 часова (по локалном времену), Resita, Caras Severin Council Meeting Hall (1st floor), 1 Decembrie 1918 Square, no. 1;
  • 21. новембра 2019. године у 10:00 часова (по локалном времену), Drobeta Turnu Severin, Administrative Palace – Grand Hall, 89 Traian street.

Пријаве са јасном напоменом за који град (место) се пријављујете достављају се најкасније до 4. новембра 2019. године на адресе stana.babic@mei.gov.rs , biljana.guzina@mei.gov.rs и vasilija.stanic@mei.gov.rs .

Додатно, један од инструмената за бољу идентификацију потреба на територији обухваћеној програмом јесте и Упитник који се налази у наставку, а који након попуњавања можете доставити на адресе ipacbc@brct-timisoara.ro и catalin.radu@brct-timisoara.ro , најкасније до 1. новембра 2019. године.

Упитник

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.