Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив на инфо сесије о пројекту Родно одговорно управљање

Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN), у блиској сарадњи са Координационим телом за родну равноправност Владе Републике Србије, покренула је пројекат Родно одговорно управљање, који се финансира из Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства и има за циљ: 1) повећање видљивости неплаћене неге и кућних послова као нечег драгоценог за друштво; 2) довођење у питање постојећих друштвених норми које промовишу неравноправну поделу послова неге између жена и мушкараца, због чега су жене у неповољном положају; 3) подстицање и залагање за политике и улагања која су потребна како би се смањили и прерасподелили неплаћени послови неге.

У оквиру активности које ће се фокусирати на препознавање и осигуравање спровођења пилот мера израђених како би се помогло у прерасподели неплаћених послова неге на локалном нивоу, наџора над њиховом применом и осигуравања њихове видљивости, препознавања успешних пракси и заговарања за њихово ширење и буџетирање, расписан је јавни позив за подношење предлога пројеката за организације цивилног друштва које се баве родном равноправношћу и правима жена. Рок за достављање предлога пројеката је 17. новембар 2019. године.

Донатори позивају све заинтересоване организације на инфо сесије током којих ће потенцијални подносиоци предлога пројеката имати могућност да поставе питања и добију појашњења о свим детаљима позива. Инфо сесије ће се одржати у следећим местима:

  • Ниш, 05 новембра, 2019., од 12.00 – 14.00h у Регионалном Центру за професионални развој, Париске комуне бб
  • Београд, 06. новембра 2019., од 10.00 – 12.00h у УН Кући, Бул. Зорана Ђинђића 64
  • Нови Сад, 08. новембра 2019., од 12.00 – 14.00h у хотелу Путник, Илије Огњановића 24
  • Ужице, 12. Новембра 2019., 12.00 – 14.00h у Регионалном Центру за професионални развој, Немањина 52

Потврде учешћа на инфо сесијама достављају се Ани Ђурђевић на е-маил ana.djurdjevic@unwomen.org , до 04. новембра 2019., са назнаком одабраног места.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.