Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив на презентацију Програма "Европа за грађане и грађанке"

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као национална контакт тачка за Програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке” у Србији, у сарадњи са Информационим кутком Европске уније у Новом Саду позива организације цивилног друштва, јединице локалне самоуправе, образовне институције и друге заинтересоване актере, да пријаве своје представнике за учешће у презентацији програма „Европа за грађане и грађанке”.

Презентација се одржава у уторак, 25. јуна 2019. године у просторијама ЕУ инфо центра у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 17, са почетком у 11:00 часова.

Пријављивање за учешће врши се искључиво електронским путем на адресу:sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs, нajкaсниje дo петка, 21. јуна 2019. гoдинe у 14:00 часова.

Позивно писмо

Агенда

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.