Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив независним експертима/експерткињама за кандидатуру за чланство у Радној групи УН за право на развој

Резолуцијом Савета за људска права Уједињених нација (A/HRC/42/L.36) донета је одлука о ангажовању експерата у Радној групи УН за право на развој. С тим у вези, Канцеларија Високог комесара УН за људска права објавила је позив за избор експерта из пет регионалих група, укључујући и Источноевропску регионалну групу којој припада Република Србија.

Чланови Радне групе УН за право на развој су независни експерти који се бирају на период од три године с могућношћу продужења мандата.

Појединачне пријаве, укључујући мотивационо писмо, морају се поднети најкасније до 21. новембра 2019. године путем online пријаве, која се састоји од (1) интернет анкете и (2) пријавног обрасца у Word формату.

Ажуриране информације о поступку избора и именовању кандидата доступне су на следећим адресама: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/Nominations.aspx и https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/HRC43.aspx .

За техничку помоћ у подношењу кандидатуре можете се обратити на адресу hrcspecialprocedures@ohchr.org .

У наставку преузмите:

Резолуцију A/HRC/42/L.36

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.