Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив ОЦД за достављање прилога за потребе извештавања Републике Србији о примени Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза

Министарство културе и информисања и Завод за проучавање културног развитка, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, позивају организације цивилног друштва да доставе своје прилоге за потребе извештавања Републике Србије о примени Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза.

Усвајањем Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза од стране УНЕСКО 2005. године, Уједињене нације формално су препознале двојну природу савремених културних израза, како уметничку тако и економску, те Конвенција посебно наглашава важност развоја креативних индустрија за економски раст, смањeње неједнакости и постизање циљева одрживог развоја утврђених у Агенди одрживог развоја 2030. Конвенцију је до сада ратификовало 146 држава, укључујући и Европску унију, које су се обавезале да систематски негује културну разноликост и културу посматрају као фактор развоја.

Између осталог, Конвенција подразумева сарадњу јавног, приватног и цивилног сектора у четири кључна подручја које подржава и промовише Конвенција и нуди могућност организацијама цивилног друштва из Републике Србије да својим пројектима аплицирају за средства код Међународног фонда за културну разноликост.

Република Србија је Конвенцији приступила 2009. године и на тај начин обезбедила услове за примену првог међународног инструмента који регулише питања очувања и даљег развоја сектора културних и креативних индустрија, али се и обавезала на периодично извештавање о примени овог документа на сваке четири године и укључивање цивилног друштва у процес извештавања. Први четворогодишњи извештај Република Србија поднела је 2013. године.

У складу са претходним, позивају се организације цивилног друштва да своје прилоге за потребе израде другог периодичног извештаја Републике Србије за период од 2014. до 2017. године доставе попуњавањем упитника и њиховим слањем на и-мејл адресу danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до 29. јуна 2018. године.

За све додатне информације о Конвенцији 2005. можете се обратити:

У наставку можете преузети:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.