Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Обуке за транспарентно финансирање из локалних буџета

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и TACSO Србија организоваће у наредном периоду 6 обука за организације цивилног друштва широм Србије, под називом „Улога организација цивилног друштва у унапређењу локалних пракси у области транспарентног финансирања из буџета јединица локалне самоуправе“.

Циљ обука је јачање капацитета организација цивилног друштва које су активне на локалном нивоу у промоцији и унапређењу локалних пракси у области транспарентног финансирања из буџета јединица локалне самоуправе. Обука је намењена организацијама регистрованим на територији целе Србије.

Обука ће се реализовати у складу са следећим распоредом:
  • 5. и. 6. новембар 2015.године, Нови Сад
  • 12. и 13. новембар 2015.године, Београд
  • 26. и 27. новембар 2015.године, Ниш
  • 3. и 4. децембар 2015.године, Ниш
  • 10. и 11. децембар 2015. године, Београд
Позивају се заинтересоване организације цивилног друштва да попуне пријавни образац у електронској форми и доставе га Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом и TACSO Србија, на е-адресу jovana.timotijevic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до 20. октобрa 2015. године, након чега ће се извршити одабир организација које ће учествовати у обукама, о чему ће бити обавештене до 25. октобра 2015. године.

Из сваке организације могу се пријавити највише по два потенцијална учесника/це.

Напомена:
Трошкове смештаја и путовања сносе организатори обуке.

За евентуалне додатне информације можете контактирати Јовану Тимотијевић, на телефон: 011/ 311- 38 95 или на е-адреси jovana.timotijevic@civilnodrustvo.gov.rs

Обуке се организују у оквиру пројекта „Подстицајно окружење за развој цивилног друштва“ који реализује Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, уз подршку Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД).

Јавни позив
Пријавни образац


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.