Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Представљање почетног истраживања о сарадњи органа државне управе и организација цивилног друштва

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Вас позива да присуствујете представљању „Почетног истраживања за потребе израде прве Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији 2015-2019“, које ће се одржати у уторак, 10. новембра 2015. године у просторијама Impact Hub-a, Македонска 21, са почетком у 11 часова. Текст јавног позива и програм скупа налазе се у прилогу овог писма.

За учешће на скупу можете да се пријавите путем е-адресе vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs, најкасније до понедељка, 9. новембра 2015. године до 15 чaсова.

Јавни позив
Програм рада

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.