Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Презентација програма „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као национална контакт тачка за програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке” у Србији, позива представнике/це организација цивилног друштва и јединица локалне самоуправе са територије Републике Србије на презентацију програма „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”.

Презентација се одржава 25. јануара 2016. године у Београду (Палата Србија, источно крило, сала 368), са почетком у 11,00 часова.

У периоду од 2016. до 2020. године приоритети Програма „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” су вишегодишњи и обухватају различите теме значајне за непосредну прошлост, али и савремени контекст ЕУ и нашег региона, и дају велике могућности за учешће заинтересованих актера из Србије. Актуелни позив за подношење предлога пројеката за све мере Програма отворен је до 1. марта 2016. године. Циљ презентације управо је представљање нових приоритета Програма „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”, његове структуре, као и искустава носилаца пројеката из Србије спроведених у оквиру Програма.

Пријављивање за учешће врши се искључиво електронским путем, на адресу: marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs, нajкaсниje дo петка 22. јануара 2016. гoдинe у 13:00 часова, са назнаком „Пријава за презентацију ЕФЦ - Београд”. У случају великог броја пријава, а због ограниченог капацитета сале, предност ће бити дата организацијама цивилног друштва и јединицама локалне самоуправе које нису учествовале у претходним информативним састанцима Канцеларије посвећеним Програму.

Напомeна: Не постоји могућност рефундације путних трошкова учесника/ца.

Јавни позив
Програм рада
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.