Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане/ке: Позиви за партнерства

Хрватска организација Pula Film Factory тражи партнере за пројекат у оквиру мере Пројекти организација цивилног друштва посвећен истраживању тема грађанске и медијске писмености кроз активности попут анализе медијског дискурса, истраживања и креирања кратких аудио-визуелних садржаја.

Хрватска организација ЛАГ Централна Истра тражи партнере за пројекат у оквиру мере Братимљење градова у области руралног развоја.

За више информација обратите се на: marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.