Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Просвета: Радна група за измену наставног плана из информатике

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упућује позив релевантним високошколским установама, средњим и основним школама, представницима привреде, као и стручним друштвима да предложе своје истакнуте појединце за чланове радне групе која треба да ревидира наставни план и програм наставе информатике у основном и средњем образовању. Радна група се оснива у циљу унапређивања квалитета наставе и јачања дигиталиних компетенција и информатичке писмености ученика.

Рок за пријаву је 17. април 2016. године.
Пријаве слати искључиво електронски на е-адресу ikt.skole@mpn.gov.rs

Радна група ће радити искључиво коришћењем веб-апликација за комуникацију и сараднички рад. За рад у групи није предвиђена финансијска надокнада.

Јавни позив Министарства, просвете, науке и технолошког развоја
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.