Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Презентације програма "Европа за грађане и грађанке" у Краљеву и Тутину

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као национална контакт тачка за програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке” у Србији, у сарадњи са Градском управом Краљево и Општинском управом Тутин, позива представнике/це организација цивилног друштва и јединица локалне самоуправе са територије Републике Србије на презентације програма „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”.

Презентације се одржавају:

  • У Краљеву 22. јула 2016. године, у Свечаној сали зграде Градске управе (Tрг Joвaнa Сaрићa брoj 1). Регистрација учесника/ца почиње у 11:30 часова, а скуп у 12:00 часова. Пријављивање за учешће врши се искључиво електронским путем, на адресу marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs, најкасније дo четвртка 21. јула 2016.гoдинe у 12:00 часова, са назнаком „Пријава за презентацију ЕФЦ – Краљево”
  • У Тутину 29. јула 2016. године, у Кући мира (Градски трг). Регистрација учесника/ца почиње у 11:00 часова, а скуп у 11:15 часова. Пријављивање за учешће врши се искључиво електронским путем, на адресу: marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs, нajкaсниje дo четвртка 28. јула 2016.гoдинe у 12:00 часова, са назнаком „Пријава за презентацију ЕФЦ – Тутин”.

Циљ презентација је представљање нових приоритета Програма који обухватају различите теме значајне за непосредну прошлост, али и савремени контекст Европске уније и нашег региона. Актуелни позив за подношење предлога пројеката отворен је до 1. септембра 2016. године.

Више информација о Програму доступно је на сајту Канцеларије. За додатна питања заинтересовани могу кoнтaктирати Марину Тадић, нa нaвeдeну е-aдрeсу или путем тeлeфoнa (011) 31 30 968.

Напомeна: Организатори нису у могућности да надокнаде путне трошкове учесника/ца.

Програм рада Краљево

Програм рада Тутин

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.