Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивимa зa пaртнeрствa:

  • Словачки град Филаково тражи партнере за пројекат Мрежа градова чији је циљ формирање међународне мреже за размену знања у области социјалног предузетништва.  У случају заинтересованости за сарадњу, можете се обратити директно представницима града Филаково на адресе: heiserova@jklproduction.eu, jkl@jklproduction.eu.
  • Фондација „Open Door из Бугарске заинтересована је да буде партнер на пројекту који се бави питањима грађанских права, учешћа грађана у доношењу одлука, друштвеног развоја и културне размене. Више информација о овој фондацији можете пронаћи на линку, а контакт је: otvorena_vrata@abv.bg.
  • Општина Топлита из Румуније заинтересована је да буде партнер на пројекту који се бави питањима грађанских права, учешћа грађана у доношењу одлука, друштвеног развоја и културне размене. Више информација о општини Топлита можете пронаћи на линку, а контакт је: vioricamail@yahoo.com.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.