Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (23.11.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивимa зa пaртнeрствa који су нам пристигли у претходном периоду:

  • Средња школа из општине Домжале из Словеније тражи партнере из Србије за пројекат у оквиру мере Пројекти организација цивилног друштва, са темом миграција и превазилажења проблема у интеграцији, суочавања са ксенофобијом итд. Циљ пројекта није само да одговори на тренутну ситуацију у Европи, већ и да допринесе подизању јавне свести о положају имиграната и избеглица током Другог светског рата. Пожељни партнери су пре свега организације цивилног друштва и образовне установе. Контакт: marko.majce@guest.arnes.si
  • Општина Гијон из Шпаније тражи партнере за пројекат у оквиру мере Мреже градова, којим би било обележено 60 година од потписивања Римског и 20 година од потписивања Амстердамског уговора. Циљ пројекта је да истражи узроке евроскептицизма и допринесе промоцији европског грађанства. Контакт: eirodriguez@gijon.es, internacional@gijon.es
  • Општина Дагда из Летоније жели да учествује у пројектима Европе за грађане и грађанке у својству партнера, на свим мерама програма. Контакт: marija.mickevica@inbox.lv.

Додатне информације о пројектима и заинтересованим институцијама и организацијама можете пронаћи у прилозима (линковано).

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.