Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (19.1.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивимa зa пaртнeрствa који су нам пристигли у претходном периоду:

  • Организација из Летоније Zemgale NGO Centreзаинтересована је за учешће у партнерском статусу на пројектима из поглавља Демократски ангажман и грађанско учешће. Ова организација је тренутно ресурс центар за више од 600 организација, а редовне активности обухватају консултације о прикупљању средстава, образовну и техничку подршку организацијама и слично.
  • Организација из АустријеSPES Future Academyтражи партнере за пројекат „European Academy for Civil Dialogue(мера Пројекти организација цивилног друштва) чији је циљ подизање свести о потреби активног укњучивања грађана у процес доношења одлука.
  • Општина Корпившитса из Бугарске заинтересована је за учешће у пројектима Братимљења градова или Мрежа градова који се баве културном разменом, традицијом и фолклором.

Додатне информације о пројектима и заинтересованим институцијама и организацијама можете пронаћи у прилозима. У случају интересовања за успостављање партнерства, можете се обратити директно овим организацијама на контакте наведене у прилозима.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.