Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Култура сећања као део европских вредности: Учешће Србије у програму Европа за грађане и грађанке

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као национална контакт тачка за програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке” у Србији, позива организације цивилног друштва, јединице локалне самоуправе, образовне и културне институције са територије Републике Србије, да пријаве своје представнике за учешће у презентацији „Култура сећања као део европских вредности: Учешће Србије у програму Европа за грађане и грађанке”.

Презентација се одржава 8. фебруара 2017. године у Београду, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, сала 233. Регистрација учесника почиње у 11:30 часова, а скуп у 12:00 часова.

Циљ презентације је упознавање са структуром и приоритетима програма Европске уније „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” (ЕФЦ), са посебним нагласком на прво поглавље програма – Европско сећање. Домаћи носиоци и партнери на успешним пројектима Европског сећања представиће своје пројекте, као и искуства у припреми и спровођењу ових пројеката.

Пријављивање за учешће врши се искључиво електронским путем, слањем комплетно попуњеног пријавног формулара на адресу: marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs, нajкaсниje дo понедељка 6. фебруара 2017. гoдинe у 13:00 часова, са назнаком „Пријава за презентацију ЕФЦ”.

Агенда

Позивно писмо

Пријавни формулар

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.