Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (21.2.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивимa зa пaртнeрствa који су нам пристигли у претходном периоду:

  • Шпанска организација Proyecto Kieu, активна у области промоције и заштите људских права тражи партнере за пројекат у оквиру поглавља Европско сећање. У фокусу пројекта су искуства у изградњи мира кроз дубинско разумевање скорашњих ратних искустава и њихових краткорочних историјских последица. Пројекат је првенствено усмерен на младе, а биће коришћени иновативни приступи за учење, развијање критичког мишљења и активно учешће младих. Носиоци траже партнере из држава посебно погођених мигрантском кризом и које су имале искуства са борбом против тоталитарних режима, и то првенствено организације посвећене промоцији културе мира, заштити људских права и које раде са младима. Партнери могу бити и институције формалног образовања, заинтересоване и спремне за укључивање креативних метода неформалног образовања.
  • Литванска јавна установа „TV EVROPA тражи партнере за пројекат под називом „SEED – Soul of Endless European Diaries”, у оквиру поглавља Европско сећање. Пројекат се бави узроцима и последицама трагичног наслеђа тоталитарних режима у Европи, а главни инструмент за постизање циљева пројекта су дневници и песме жртава тоталитарних режима.
  • Фондација „100happydays” из Летоније тражи партнере за пројекат у оквиру мере Пројекти организација цивилног друштва под називом „The Global Bubble Parade” чији је циљ промовисање инклузивног и отвореног друштва, кроз самоорганизовање грађана у оквиру локалних парада. Прошле године овај догађај је одржан у више од 70 градова, уз скоро 1 000 000 учесника. Траже се партнери вољни да организују овај догађај у својој локалној заједници.
  • „ProLibris” фондација из Бугарске тражи партнере за пројекат под називом „Signs behind the Wall”, у оквиру поглавља Европско сећање. Циљ пројекта је образовање младих о прошлости и подизање свести о техникама манипулације и пропаганде које су коришћене у скорашњој европској историји.
  • Организација „Association Seven” из Бугарске тражи партнере за пројекте у оквиру мера Пројекти организација цивилног друштва и Европско сећање, који се баве темама заштите ауторских права и представљањем Европе кроз филмску уметност.
  • Организација „ACD – Agency for Cultural Diplomacy” из Аустрије тражи партнере у Србији (студенти, организације цивилног друштва, медији) за пројекат под називом „Europe Air Stars” у оквиру мере Пројекти организација цивилног друштва. Циљ пројекта је повезивање грађана Европе и јачање културне размене, кроз активно учешће на аеромитинзима.

Додатне информације о пројектима и заинтересованим институцијама и организацијама можете пронаћи у прилозима. У случају интересовања за успостављање партнерства, можете се обратити директно овим организацијама на контакте наведене у прилозима.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.