Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (27.2.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивимa зa пaртнeрствa који су нам пристигли у претходном периоду:

  • Омладинска организација „Active Society” из Бугарске тражи партнере за пројекат под називом "Europe of the future – a place for debate, public engagement and solidarity", у оквиру мере Пројекти организација цивилног друштва, чији је циљ започињање озбиљне дебате о будућности ЕУ. Пројекат се састоји од две главне активности – серије јавних дебата о будућности ЕУ који окупљају важне друштвене актере, са фокусом на младе, и вишејезичне интернет платформе за прикупљање ставова младих о правцима развоја ЕУ.
  • Удружење „Novi Homines” из Литваније тражи партнере у Србији за неколико пројектних идеја. Први пројекат бави се јачањем европског грађанства младих кроз промовисање путовања возовима; други пројекат бави се прикупљањем сећања и информација на градове који су нестали током Другог светског рата; тема трећег пројекта је реинтеграција затвореника и избеглица.
  • Национални колеџ Ирске тражи партнере тражи партнере за пројекат у оквиру мере Пројекти организација цивилног друштва, који се бави укључивањем мање заступљених група у процес доношења одлука и креирања јавних политика, са фокусом на младе мигранте.

Додатне информације о пројектима и заинтересованим институцијама и организацијама можете пронаћи у прилозима. У случају интересовања за успостављање партнерства, можете се обратити директно овим организацијама на контакте наведене у прилозима.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.