Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за учешће у представљању Програма "Европа за грађане и грађанке" у Зрењанину

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као национална контакт тачка за програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке” у Србији, у сарадњи са Градском управом града Зрењанина позива организације цивилног друштва, јединице локалне самоуправе, образовне и културне институције и друге заинтересоване актере са територије Републике Србије, да пријаве своје представнике за учешће у презентацији програма „Европа за грађане и грађанке”.

Презентација се одржава 27. марта 2017. године у Зрењанину, у просторијама Градске управе (Мултимедијална сала), Трг слободе, број 10. Регистрација учесника почиње у 11:00 часова, а скуп у 11:30 часова.

Циљ презентације је представљање циљева и приоритета програма Европске уније „Европа за грађане и грађанке”, упознавање са његовом структуром и роковима за подношење предлога пројеката, као и представљање досадашњих резултата учесника из Србије. На скупу ће такође бити презентован и рад Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и подршка коју Канцеларија може пружити цивилном и јавном сектору.

Пријављивање за учешће врши се искључиво електронским путем на адресу: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs, нajкaсниje дo петка 24. марта 2017. гoдинe у 14:00 часова, са назнаком „Пријава за презентацију ЕФЦ – Зрењанин”.

Општи циљеви програма „Европа за грађане и грађанке” су допринос разумевању Европске uниjе, њeне истoриjе и рaзличитoсти, као и промоција eврoпскoг грaђaнства и унaпрeђење грaђaнскoг и дeмoкрaтскoг учeшћа нa нивoу EУ. За више информација о програму ЕФЦ посетите сајт Канцеларије или се обратите путем тeлeфoна (011) 31 30 968.

Напомeна: Организатори нису у могућности да надокнаде путне трошкове учесника/ца.

Јавни позив

Дневни ред

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.