Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (26.6.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивимa зa пaртнeрствa који су нам пристигли у претходном периоду:

  • Општина Девња из Бугарске тражи партнере из реда локалних самоуправа за пројекат у оквиру мере Мреже градова, са темом борбе против стигматизације миграната и креирања новог дискурса о међукултурној сарадњи и размени.
  • Организација „Balkanu zieds” из Летоније тражи партнере за пројекат у оквиру мере Мреже градова, чији је циљ оснаживање локалних самоуправа и медија за комуницирање и извештавање о ситуацији са мигрантима и избеглицама. Фокус је на партнерима из реда локалних самоуправа и медијских представника.
  • Градска кућа из Вилњуса, Литванија, тражи партнере за пројекат Братимљења градова са кровном темом дебате о будућим изазовима Европе, посебно проблемима попут изолације и емиграције.
  • Општина Риебини из Летоније је заинтересована да буде партнер у оквиру мере Братимљење градова на различите теме – пољопривреда, култура, музика, спортски сусрети, омладински активизам итд.
Додатне информације о пројектима и заинтересованим институцијама и организацијама можете пронаћи у прилозима. У случају интересовања за успостављање партнерства, можете се обратити директно овим организацијама на контакте наведене у прилозима.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.