Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (12.7.2017.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивимa зa пaртнeрствa који су нам пристигли у претходном периоду:

  • Општина Дупница из Бугарске тражи партнере из реда локалних самоуправа за пројекат са темом дебате о будућности Европе. У зависности од броја партнера, пројекат ће бити поднет или у оквиру Братимљења градова или у оквиру Мрежа градова.
  • Општина Паневезис из Литваније заинтересована је за учешће на пројектима у оквиру мера Братимљење градова и Мреже градова.
  • Општина Амаросион из Грчке заинтересована је за учешће на пројектима у оквиру мере Мреже градова.
Додатне информације о пројектима и заинтересованим институцијама и организацијама можете пронаћи у прилозима. У случају интересовања за успостављање партнерства, можете се обратити директно овим организацијама на контакте наведене у прилозима.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.