Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

ЈАВНИ ПОЗИВ за кандидовање представника организација цивилног друштва за учешће у конференцији „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Промишљање Европе и Западног Балкана“

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као национална контакт тачка за програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке” у Србији, и Београдска отворена школа, као корисник оперативног гранта у оквиру овог ЕУ Програма, организацију 18. и 19. септембра 2017. године у Београду регионалну конференцију под називом „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Промишљање Европе и Западног Балкана“ („Move.Link.Engage. Rethinking Europe and Western Balkans''). Конференција се одржава уз подршку програма „Европа за грађане и грађанке” и амбасаде Краљевине Шведске у Републици Србији.

Циљ конференције је да промовише и охрабри регионални приступ решавању заједничких друштвених проблема, посебно кроз програм ЕУ „Европа за грађане и грађанке”, као један од важних инструмената који могу бити коришћени за јачање сарадње регионалних актера. Конференција такође тежи да допринесе унапређењу реформи које се спроводе у региону у оквиру европских интеграција, а посебно да подстакне активно учешће ОЦД у овим процесима и развијену сарадњу између јавног и цивилног сектора. Тематски део конференције обухвата области као што су: дебата о будућности ЕУ, Берлински процес, улога цивилног друштва у процесу европских интеграција, перспективе за јачање регионалне сарадње младих, као и регионална сарадња на пољу заштите животне средине.

Првог дана конференције предвиђена је радионица за упознавање и умрежавање организација цивилног друштва из Србије и региона, које ће у неколико радних група радити на развијању пројектних идеја у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке”. На овај начин, учесници конференције имаће прилику да се упознају са кључним аспектима овог ЕУ програма, процесом развоја пројектних апликација у оквиру овог ЕУ програма, као и да успоставе партнерства са колегама из региона.

Напомињемо да је радни језик конференције енглески, а нацрт агенде је доступан у прилогу.

Позивају се представници организација цивилног друштва заинтересовани да активно учествују на споменутој радионици a затим и на остатку конференције, да попуне приложени пријавни формулар. Пријавни формулар се састоји из основних података о учеснику, профилу организације цивилног друштва из које долази и нацрта пројектне идеје и потребно је попунити га на енглеском језику.

Попуњене формуларе потребно је послати најкасније до 17. августа 2017. године у 15:00 часова на адресу sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs, са назнаком „Пријава за конференцију Move.Link.Engagе 2017”.

Будући да је број учесника који ће имати прилику да присуствује конференцији, а нарочито првом делу који се односи на умрежавање самих организација и развијање пројектних идеја у оквиру ЕУ програма „Европа за грађане и грађанке“ врло органичен, посебна Комисија, састављена од представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Београдске отворене школе, извршиће селекцију организација, на основу достављених пријава.

Изабраним учесницима конференције који долазе изван Београда биће обезбеђен смештај за време трајања конференције, а путни трошкова биће рефундирани у висини цене повратне аутобуске карте.

Више информација о Програму „Европа за грађане и грађанке” доступно је на сајту Канцеларије. За сва додатна питања заинтересовани могу кoнтaктирaти Сању Атанасковић Опачић, из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, нa нaвeдeну електронску aдрeсу или путем тeлeфoнa (011) 3130 968.

Јавни позив

Агенда

Пријавни формулар

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.