Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив за учешће у консултативном процесу о изменама и допунама Уредбе о финансирању удружења

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у он-лајн консулативном процесу поводом текста нацрта Уредбе о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, који се спроводи у периоду од 1. до 15. септембра 2017. године.

Измене и допуне Уредбе о о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења спроводе се у складу са активностима из Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против корупције за период 2013 – 2018. године, као и Акционог плана за Спровођење иницијативе Партнерство за отоворену управу за период 2016 – 2017. године.

Предлоге, сугестије и примедбе потребно је унети у Образац за достављање коментара на текст нацрта Уредбе и доставити на адресу: office@civilnodrustvo.gov.rs до 15. септембра 2017. године.

Након окончања електронских консултација, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све пристигле примедбе, предлоге и сугестије, а извештај о консултативном процесу биће објављен на интернет презентацијама Министарства www.mduls.gov.rs и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs.

Образац за достављање коментара

Нацрт Уредбе

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.