Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Консултативни процес поводом израде АП за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020.

У складу са начелима омладинске политике и досадашњом праксом у поступцима припреме прописа и јавних политика, Министарство омладине и спорта позива све заинтересоване, а посебно младе, представнике/це удружења младих и за младе као и локалних канцеларија за младе, да се укључе у процес израде будућег трогодишњег Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе.

Консултативни састанци представљају прилику да се направи заједнички осврт на до сада постигнуте резултате дефинисане Стратегијом, као и да се дефинише предлог приоритета за период до 2020. године. Кроз серију од 5 састанака, заједно са младима и онима који представљају њихове интересе, дефинисаће се предлози активности, мера и индикатора за наредни Акциони план.

Консултативни састанци ће бити организовани током децембра у Београду, Палата Србија, по тематским целинама и следећем распореду:

1. Запошљивост и запосленост младих, 21. децембар;

2. Развој компетенција и активно учешће младих у друштву, 22. децембар;

3. Здравље, благостање и безбедност младих, 26. децембар;

4. Информисање, култура и мобилност младих, 27. децембар; и

5. Друштвено укључивање младих из категорија у ризику од социјалне искључености, 27. децембар.

Молимо све заинтересоване да своје учешће на одабраном консултативном састанку потврде најкасније 3 дана пре дефинисаног термнина путем мејла omladina@mos.gov.rs или телефона 011 3014 309.

За учеснике који не живе на територији Београда, уколико је потребно обезбедити надокнаду трошкова пута (у висини повратне аутобуске карте), потврда учешћа на одабраном консултативном састанку треба да буде достављена најкасније до 15. децембра у 12 часова.

Време одржавања састанка и радна агенда биће достављени свима који потврде своје учешће.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.